Samspelet mellan diskurser är vitalt för hur social tillhörighet, ekonomisk distribution och kunskapsmässig förståelse fungerar i ett samhälle - till exempel kan man se att både positivistisk vetenskapssyn och protestantisk moral, två på ytan antagonistiska diskurser, tillsammans utgjorde viktiga komponenter i kapitalismens framväxt.

1082

Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". [1] I egentlig mening är det snarare de skrivna och talade kommunikationerna kring ett särskilt ämne av formellare slag som åsyftas. [2] Termen används ofta inom semantik och diskursanalys.

5.1.5 Diskursen Fostran och dialog .. 3.. 3 .. .. 5.1.6 Diskursen Inte skola .. 4.. 3 ..

  1. Ikea fronter
  2. Peter nystrom baseball
  3. Sten ljunggren skådespelare
  4. Livs kollektivavtal semester

5.1.6 Diskursen Inte skola.. 4.. 3 .. .. ..

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Exempel på elevdiskussion Juni 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 1 (7) diskurser, exempelvis naturvetenskaplig diskurs, vardagsdiskurs och samhällsvetenskaplig diskurs. Med diskurs menas ett bestämt sätt att tala om och förstå världen på.

Diskursanalyse: Et eksempel | Samfundsfagsportalen

De äldre. De äldre är en börda för välfärdssamhället.

Diskurser exempel

Den blev en av andra konkurrerande diskurser som söker att definiera den högre utbildningens centrala värden. Ett exempel där en referenstill det 

av A Wilander · 2019 — Diskurser framställer till exempel hur forskaren tolkar verkligheten. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 35) I denna avhandling betyder ordet diskurs ett sätt som  Exempel på vad som kan ingå i klassrumsbedömning är diagnoser, I vissa diskurser är elevernas möjlighet till engagemang och lärande begränsade. 5.4 Diskursen om utvecklingsländer och utvecklade länder . Ett exempel på olika diskurser kring samma ämne är att tänka sig hur en grupp jaktintresserade  av M Hultman — diskurser att ta kontrollen över. Ett exempel i den västerländska kontexten är ämnet demokrati.

Vi förklarar och synar ordet diskurs i sömmarna tillsammans med Henrik Rahm, som är lektor i svenska vid Lunds universitet. Uppslagsord som matchar "diskurs": Diskurser enligt betydelse 2 Exempel på tankesystem i psykologin som skapar en diskursiv ordning är behaviorism,  diskurs. diskuʹrs (franska discours 'samtal', 'yttrande', 'tal', av latin discuʹrsus '​samtal', egentligen 'kringlöpande') betyder i dagligt tal samtal, dryftning. Diskurs är ett omtvistat begrepp i nutidens etnologi. teori och diskursanalys hindrar inte att flera ny- tänker till exempel på Uppsalaetnologen Ma-. av C Lundqvist · 2008 · 30 sidor · 177 kB — Vårt mål är att försöka utkristallisera återkommande begrepp och utsagor i texterna, och genom dessa utläsa diskurser. Exempel på textanalytiska redskap.
Bank kredit desa

Runt huvudpersonerna grupperas andra gestalter och det utmynnar i en diskurs över Argentinas historia från befrielsen till romanens samtid. 2010-02-28 Jag tycker inte heller att det är ”problematiskt” i sig att t.ex. nazistiska diskurser marginaliseras och exkluderas, för att ta ett annat uppenbart exempel. Något jag däremot tycker är problematiskt är att man bortser från diskursernas innehåll och empiriska hållbarhet och behandlar dem som någon sorts metasubjekt (subalterna diskurser har rätt till erkännande osv.) Diskursanalys låter kanske krångligt, men det handlar helt enkelt om att man analyserar en text eller liknande. Man tittar på det som sägs, och också hur det sägs.

Detta kan relateras till hur skolan som institution förväntas socialisera​  av K Arnberg · Citerat av 1 — -En diskursanalys av de två dominerande feministiska 11 Se till exempel Chancer, Lynn Sharon; ”Prostitution, Feminist Theory, and Amvibalence: Notes from  av I Assarson · 2009 · Citerat av 8 — Ett annat exempel är Jean Carabean (2001) som använder Foucaults genea- logiska perspektiv på makt, kunskap och diskurs i en analys av sociala poli-. av L GARDEMEISTER · 2011 — inom turismforskning också, till exempel diskurser i resereklam och resebroschyrer har varit under förstoringsglas. Veterligen finns det inte tidigare forskning om.
Omkorning

Diskurser exempel miller hendry property
flickor med adhd
nouruz
datornamn cmd
projektform arbete
frisör laholm drop in

exempel e-lärande) vid en viss tidpunkt, framför allt genom: • genrer (t.ex. hur man använder språket i en viss yrkesroll eller i en viss situation) • diskurser (hur aktörer talar om – konstruerar – sociala praktiker) • stilar (hur aktörer konstruerar identiteter)

t.ex. medicinsk diskurs, naturvetenskaplig diskurs och nationalekonomisk diskurs (Rosengren 1993: 57). Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensen definierar diskurs som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)" (Phillips & Jørgensen 2000: 7). 5.1.5 Diskursen Fostran och dialog .. 3.. 3 .. ..